Elda med omtanke om miljön - köp en effektiv kamin

Allt vi gör belastar miljön på något sätt. Idag har vi ofta möjligheten att påverka i vilken omfattning. Ett sätt att bidra till mindre miljöbelastning vid val av kamin är att välja en modern braskamin med effektiv förbränning.

Elda miljövänligt

Kraven på effektiv förbränning är höga. Det är nämligen i förbränningen som ohälsosamma partiklar och kolväten bildas. De allra flesta av Conturas kaminer har en effektiv förbränning som understiger de tillåtna gränsvärdena, förutsatt att du eldar på ett korrekt sätt. Lär dig mer om hur du eldar effektivt och med hög verkningsgrad. Det är det bästa både för dig och miljön.

 

Spara ström - spara miljön med en effektiv kamin

Fakta om modern brasvärme från Brasvärmeföreningen.

CO2-neutrala kaminer från Contura

Contura har en av Europas modernaste produktionsanläggningar och vi ställer tuffa krav både på tillverkning och användning. Därför kan produkten återvinnas utan att giftiga ämnen sprids.

 

Kraven på effektiv förbränning är höga. Det är nämligen i förbränningen som ohälsosamma partiklar och kolväten bildas. Conturas kaminer har en effektiv förbränning som understiger de tillåtna gränsvärdena, förutsatt att du eldar på ett korrekt sätt.

 

En kamin från Contura är CO2-neutral då den koldioxid som bildas vid effektiv förbränning av bioenergi upptas i motsvarande mängd när nya träd växer. Genom att elda får du en naturlig stödvärme i huset som avlastar behovet av husets huvudsakliga uppvärmning. Det tjänar både du och miljön på!