Uppdaterade Premodul snygg och flexibel skorsten

Bild:Braskamin Contura 35 hög detalj
Allt fler inreder sitt hem med en kamin och passar samtidigt på att förgylla den långa och mörka svenska vintern. Det få tänker på är att även valet av skorsten är viktigt. Nu finns Premodul skorsten i en uppdaterad version som gör det enklare att installera två kaminer på samma skorsten. Kvalitén på skorstensröret har höjts – och det är så snyggt att det med fördel kan visas upp som en del av inredningen.

Skorstenen fungerar som en motor

En bra kamin når man långt med – men med en bra skorsten når man ännu längre. Contura i Markaryd i Småland har kombinerat många års svensk ingenjörskonst med modern design och miljötänk sedan 60-talet och är i dag marknadsledande på sitt område. Nu kommer Conturas skorsten Premodul i en uppdaterad version med snygg design, högsta kvalitet och laddad med nya möjligheter.

 

Premodul är ett helhetssystem som passar alla kaminer och eldstäder, från anslutningen på kaminen upp till innertaket och takgenomföringen. Skorstenen kan dras nära brännbart material och inne i ett omslutande schakt eller synligt i rummet som en del av inredningen. Modulerna finns i svart, grått och vitt och kan enkelt smälta in i hemmet – eller sticka ut som en snygg inredningsdetalj. Den utvändiga takhuven och infästningen är svart.

 

Högre kvalitet på skorstensröret och mer flexibel lösning

Även kvaliteten höjs på skorstensröret som nu inte bara är rostfritt utan även syrafast. Nu är Premodul skorstenssystem mer flexibelt än någonsin och går att vinkla i 27, 38 eller 45 grader för helisolerade och 45 grader för halvisolerade rör. Stoppbrickan är också ny för säsongen och gör övergången mer följsam mellan skorsten och kamin. Premodul har diskreta skarvar och nytt är också att skorstensröret döljs mot taket, då övergången mellan halvisolerad startmodul och fullisolerad modul placeras inuti bjälklaget. Den ger snabb uppvärmning och därmed bra drag.

 

Tilluftsskorsten möjliggör friare placering av kaminen

Till Premodul går det även att välja tilluftskorsten, vilket ger möjlighet till friare placering av eldstaden. I nya, täta hus kan det finnas för lite förbränningsluft i rummet och kaminen behöver därför luft som tillförs på annat sätt. Detta kan ske genom en kanal i golvet, genom en yttervägg eller genom en skorsten med tilluftskanal. Genom att välja en skorsten med tilluftskanal, är det möjligt att placera kaminen och skorstenen där det passar dig bäst.

 

– Lika viktigt som att skorstenen är säker och leder bort rökgaserna är att den passar kaminen och inredningen. Med uppdaterade Premodul kommer fler att upptäcka vikten av att välja rätt skorsten och då ligger nog en genomtänkt kvalitetsprodukt från Småland högt på önskelistan, säger Catharina Björkman, marknadskommunikationschef på Contura.

 

Premodul är CE-märkt och testad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Premodul ger högsta säkerhet och 25-års garanti.