Värt att veta om värme och kaminer

När du köper en komplett eldstad från Contura får du alltid fem års fabriksgaranti. God service och tillgång till reservdelar är ytterligare en trygghet under hela kaminens livslängd.

Effekt

Effekten anges i kW (kilowatt) och motsvarar den värme kaminen avger vid en viss tidpunkt. Ju hårdare du eldar, desto större värmeeffekt. Ett elektriskt element ger normalt en effekt på 1 kW. Ett bastuaggregat på full effekt ger ca 5 kW.

 

Avgiven energi

Om kaminen har en effekt på 4 kW under 10 timmar har huset tillförts en energimängd på 40 kWh (kilowattimmar).

 

Verkningsgrad

Förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system. Ju högre verkningsgrad (0-100%) desto bättre tillgodogör sig braskaminen den tillförda energin, i form av ved som förbränns. En braskamin som eldas med ved har normalt ca 50-70 % verkningsgrad. De flesta av Conturamodeller ligger på över 70% verkningsgrad.

 

Förbränningsluft

För att åstadkomma en effektiv förbränning tillförs luften på många av Conturamodellerna i olika steg. Först tillsätts primärluften till bränslebädden. På vissa modeller tillförs denna luft via spolning av glasytorna, vilket minimerar risken för sotbildning. Därefter tillsätts sekundärluft via en spridare i kaminens rygg. Därmed får kaminen aldrig för lite syre, utan brinner alltid rent och effektivt. Clean Burning System

 

Powerstone

Till flera av modellerna i Conturas serier kan du välja ett magasin av värmelagrande powerstone. Magasinet är placerat under kåpan ovanför kaminens brännkammare. Stenens mycket goda värmelagrande egenskaper ger upp till många timmars längre värmehållning.

 

säkerhetstestad

Ce-märkning är en viktig del av eus produktlagstiftning och omfattar bland annat byggprodukter, maskiner och leksaker. Ce-märket intygar att produkten uppfyller den viktigaste egenskapen, nämligen säkerheten. samtliga produkter tillverkade av Contura och premodul är Ce-märkta.