Prestandadeklarationer för kaminer och eldstäder

Prestandadeklaration är Conturas deklaration av att produkten (kaminer, eldstäder och skorstenar) uppfyller angivna egenskaper. Prestandadeklarationen krävs för att produkten ska få CE-märkas och säljas inom EU och Norge efter 1 juli 2013. Dokumentet kan komma att behövas när du tex. ska göra en bygganmälan för installation av kamin och skorsten.