Prestandadeklarationer för kaminer och eldstäder från Contura

Prestandadeklarationer för kaminer och eldstäder

Prestandadeklaration är Conturas deklaration av att produkten (kaminer, eldstäder och skorstenar) uppfyller angivna egenskaper. Prestandadeklarationen krävs för att produkten ska få CE-märkas och säljas inom EU och Norge efter 1 juli 2013. Dokumentet kan komma att behövas när du tex. ska göra en bygganmälan för installation av kamin och skorsten.