Contura support - hur kan vi hjälpa dig?

Vanliga frågor och svar

Nej, Contura tillverkar brasvärmeprodukter och all försäljning av kaminer, skorstenar och reservdelar sker via återförsäljare.

Här hittar du våra återförsäljare av kaminer.

Effekt

Effekten anges i kW (kilowatt) och motsvarar den värme kaminen avger vid en viss tidpunkt. Ju hårdare du eldar, desto större värmeeffekt. Ett elektriskt element ger normalt en effekt på 1 kW. Ett bastuaggregat på full effekt ger ca 5 kW.

Avgiven energi

Om kaminen har en effekt på 4 kW och du eldar under 10 timmar har huset tillförts en energimängd på 40 kWh (kilowattimmar).

Verkningsgrad

Förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system. Ju högre verkningsgrad (0-100%) desto bättre tillgodogör sig braskaminen den tillförda energin, i form av ved som förbränns. En braskamin som eldas med ved har normalt ca 50-70 % verkningsgrad. Majoriteten av våra kaminer ligger mellan 70% - 80% verkningsgrad.

Contura finns i flera modeller och storlekar. Det du ska tänka på är: Hur stor är ytan kaminen ska värma? Hur ser utrymmet ut där kaminen ska stå? Det är viktiga faktorer som avgör valet av storlek på brännkammare, uppvärmningskapacitet och storlek på själva kaminen.

Hitta din kamin med hjälp av Kaminväljaren

Kaminväljaren

Följ stegen vår kaminväljare för att hitta rätt braskamin för dig och ditt hem.

Hitta din närmsta återförsäljare Contura kaminer

återförsäljare

Hitta din närmsta återförsäljare av Contura kaminer. Besök butiken eller boka ett hembesök.

Ja, alla produkter i vårt nuvarande sortiment är godkända.

 

Prestandadeklaration är Conturas deklaration av att produkten (kaminer, eldstäder och skorstenar) uppfyller angivna egenskaper. Dokumentet kan komma att behövas när du tex. ska göra en bygganmälan för installation av kamin och skorsten.

Här hittar du prestandadeklarationer till våra produkter.

Alla reklamationer görs där du köpt din produkt.

Om en för liten vedmängd används vid upptändningen eller om veden är för grovt kluven uppnås inte rätt arbetstemperatur i kaminen. En felaktig upptändning kan leda till dålig förbränning med sotbildning eller att elden slocknar när luckan stängs.

Följ instruktionerna noga, du hittar eldningsinstruktioner för din kamin här

Se vår film om hur du eldar på bästa sätt i en kamin från Contura

För att installera en eldstad i huset krävs vanligtvis enbart en bygganmälan. Är du osäker på vad som gäller i din kommun kan du ringa till stadsbyggnadskontoret eller liknande. I bygganmälan ska man oftast bifoga, eller ange uppgifter från produktens prestandadeklaration. Här hittar du prestandadeklarationer för våra kaminer och produkter.

Slutbesiktning av installation

Det är mycket viktigt att installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare innan kaminen tas i bruk. Läs också igenom ”Bruksanvisning för Eldning”, innan första eldningen.

I våra braskaminer sitter en typ av "gula stenplattor" monterade på sidorna och i toppen av brännkammaren. Plattorna är av typen vermiculite och de isolerar kaminen och ser till att den kan hålla värmen. Plattorna går oftast enkelt att byta själv och du kan köpa nya hos din återförsäljare.

När ska jag byta plattorna i kaminen?

Vermiculite-plattorna är en förbrukningsvara och livslängden varierer beroende på hur mycket du eldar och om du stöter i plattorna med vedträna vid ilägg. Om vermiculote-plattorna i kaminen är trasiga får du inte ut maximalt av din kamin och i västa fall kan kaminens stomme ta stryk.

Exempel på hur du plockar ut plattorna

Ta bort sidoplattan i brännkammaren

För upp den övre plattan "rökhyllan" och ta bort sidobiten.

Ta bort den övre plattan i brännkammaren

Lyft ner rökhyllan och plocka sedan ur de återstående bitarna.

Dela sidan