Divider

Ritningsunderlag CAD

Använder du ett CAD-program som kan läsa STP- eller DXF-format, kan du ladda ner CAD-ritningar och ritningsunderlag över flertalet av våra kaminer. Ritningsunderlagen är packade som ZIP-filer.

Ritningsunderlag för kaminer

Underlag Contura 20-serien

Underlag Contura 30-serien

Underlag Contura 50-serien

Underlag Contura 300-serien

Underlag Contura 500-serien

Underlag Contura 600-serien

Underlag Contura 700-serien

Underlag Contura 800-serien

Ritningsunderlag för insatser och eldstäder

Underlag Contura i5

Underlag Contura i6

Underlag Contura i7

Underlag Contura i10

Underlag Contura i20

Underlag Contura i30

Underlag Contura i31-serien

Underlag Contura i40

Underlag Contura i40-serien

Underlag Contura i50

Underlag Contura i51-serien

Dela sidan